Všeobecné obchodní podmínky

PRO LEPŠÍ mobilní život

Wondershare Technology Co., Ltd, Wondershare Software (HK) CO., Limited, společně se svými dceřinými společnostmi (dále jen Wondershare) dává informace, materiály a produkty jsou k dispozici pro vás na tomto webu, při splnění těchto podmínek. Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami. Wondershare si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky čas od času na základě vlastního uvážení.

Zde si můžete prohlédnout všechny dostupné na webových stránkách informace pokud není stanoveno jinak. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena Wondershare. Může existovat riziko, pokud jde o používání softwaru je k dispozici pro stažení z těchto webových stránek, stahování a používání softwaru se řídí koncovým uživatelem licenční smlouvy přiloženého doprovázených nebo se softwarem.

SNÍMKY: Všechna loga, úvodní obrazovky, hlavičky stránek, obrázků a grafiky zobrazené na těchto webových stránkách (souhrnně „Značky“) jsou majetkově vlastněn Wondershare nebo jejích dodavatelů. S výjimkou, jak je zde výslovně povoleno, stahovat, používat, těžby, kopírování, přenos, zobrazování, modifikaci nebo šíření jakýchkoli známek v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu Wondershare je zakázáno.

Autorské právo: Informace na této webové stránce (včetně, ale bez omezení, textu, grafiky, obrázků, log, zvuků a software) je chráněn autorskými právy: Copyright @ 2017 Wondershare. Všechna práva vyhrazena. Veškerý Copyright informace o této webové stránce je vlastnictvím Wondershare nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorskými právy v Číně a USA a mezinárodními úmluvami. S výjimkou případů zde výslovně povoleno, veškeré informace na těchto webových stránkách nesmí být kopírován, reprodukován, extrahuje, distribuovat, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, upravovány, nebo se zabýval bez předchozího písemného souhlasu v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, nebo v jakémkoliv médiu Wondershare. Nesmíte měnit nebo odstranit jakoukoli zmínku o autorských právech, které Wondershare obsažen v kterékoli části webových stránek a softwaru.

ZNÁMKY: Ochranné známky, loga a servisní značky ( „značky“) zobrazené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím Wondershare, jejích poskytovatelů licencí, a / nebo jiných třetích stran. Nesmíte používat známky bez předchozího písemného souhlasu Wondershare nebo třetí strany, která může vlastnit Marks. Wondershare, Filmora, Dr.Fone, PDFelement, etc jsou registrované ochranné známky společnosti Wondershare. Nesmíte měnit nebo odstranit upozornění na používání ochranné známky, že Wondershare obsažen v kterékoli části této webové stránky a software.

Vaše zpětná vazba: Jakékoliv připomínky nebo materiály zaslány Wondershare, včetně mimo jiné na dotazy, připomínky, návrhy nebo jakékoliv související informace týkající se softwaru, tuto webovou stránku nebo jakékoliv jiné produkty, programy nebo služby Wondershare ( „zpětná vazba“), se považuje za být důvěrné. Wondershare nemá žádnou povinnost jakéhokoli druhu, pokud jde o takovou zpětnou vazbu a musí být volně reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, měnit, vytvářet z nich odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu k ostatním bez omezení a musí mít možnost používat jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v této zpětné vazby pro jakýkoliv účel, včetně, ale bez omezení na vývoj, výrobu a uvádění na trh výrobků obsahujících tuto zpětnou vazbu.

Odkazy na třetí strany: I když odkazy na webové stránky třetích stran mohou být obsaženy v této webové stránky pro vaše pohodlí, Wondershare nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli takových webových stránek. Možná budete muset zkontrolovat a při používání těchto webových stránek souhlasíte s platnými pravidly používání. Kromě toho odkaz na webové stránky třetích stran, neznamená, že Wondershare podporuje webové stránky nebo výrobky nebo služby v něm odkazuje.

Veškeré informace uvedené na této stránce jsou poskytnuty na základě „JAK JE“ BEZ záruky nebo reprezentace jakéhokoli druhu. Wondershare těchto položek výslovně neposkytuje, A TO V PLNÉM ROZSAHU ZÁKONEM VŠECHNY VÝSLOVNÉ, stanov nebo jiné záruky, garance ani prohlášení, včetně ale bez omezení na ně, ZÁRUKY NA PRODEJNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ.

Omezení odpovědnosti: Ani Wondershare ani žádná z jejích poboček, dceřiných společností, ředitelé, zástupci, zaměstnanci nebo jinými zástupci nenesou odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, represivní a / nebo exemplární škody, včetně, bez omezení, ztráty zisky nebo příjmy, ztrátu dat a / nebo ztráta z podnikání v souvislosti s tímto webové stránky nebo použití nebo nemožnosti používat tuto webovou stránku nebo spoléhání se na obsah obsažené v tomto dokumentu, a to i v případě, Wondershare je upozorněna na možnost vzniku takových škod.

ODŠKODNĚNÍ: Souhlasíte s tím chránit, odškodnit a Wondershare, její pobočky a jejich ředitele, zástupce a zaměstnance ochráníte před jakýmikoliv a všech nároků, ztrát, škod, závazků, nákladů a výdajů, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z nebo v souvislosti s nevhodné použití této webové stránky nebo z porušení podmínek této Smlouvy.

Rozhodné právo a řešení sporů: Tyto termíny a podmínky této smlouvy se řídí zákony Čínské lidové republiky, aniž by vliv na kolizi právních norem. Případné spory vzniklé z nebo v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny Shenzhen soudu mezinárodní arbitráže v souladu s jeho účinných pravidel do té míry, místní právní předpisy nejsou zakázány ve vaší jurisdikci.

V případě jakýchkoliv dotazů, zadejte prosím naše zákaznické servisní středisko s žádostí o pomoc. Děkuji.