όροι και Προϋποθέσεις

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ MOBILE

Wondershare Technology Co., Ltd, Wondershare Software (HK) CO., Limited, μαζί με τις θυγατρικές της (εφεξής Wondershare) καθιστά τις πληροφορίες, τα υλικά και τα προϊόντα που διατίθενται σε εσάς σε αυτή την ιστοσελίδα, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Wondershare διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που από καιρό σε καιρό κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται από Wondershare. Μπορεί να υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι στη χρήση του λογισμικού που διατίθενται για κατέβασμα από αυτή την ιστοσελίδα, κάντε λήψη και χρήση του λογισμικού διέπεται από την άδεια χρήσης τελικού χρήστη που περιλαμβάνεται ή συνοδεύεται με το λογισμικό.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Όλα τα λογότυπα, οθόνες εκκίνησης, κεφαλίδες σελίδα, εικόνες και γραφικά που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα (συλλογικά, «Σήματα») είναι proprietarily ανήκει Wondershare ή των προμηθευτών της. Εκτός των περιπτώσεων που επιτρέπεται ρητά στο παρόν, το κατέβασμα, με τη χρήση, την εκχύλιση, την αντιγραφή, τη μετάδοση, την εμφάνιση, την τροποποίηση ή διανομή τυχόν σήματα σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Wondershare απαγορεύεται.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πληροφορίες αυτού του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενα, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, ήχους και λογισμικό) προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Copyright @ 2017 Wondershare. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της Wondershare ή των προμηθευτών της και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων της Κίνας και των ΗΠΑ και των διεθνών συμβάσεων. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, όλες οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να εξάγονται, διανεμηθεί, να διαβιβαστεί, εμφανίζεται, που δημοσιεύθηκε, προσαρμοσμένο, ή εξετάζονται σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Wondershare. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ότι Wondershare περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας και λογισμικού.

ΣΗΜΑ: Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών ( «Σήματα») που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Wondershare, δικαιοπαρόχους της, και / ή άλλα τρίτα μέρη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Wondershare ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα σήματα. Wondershare, Filmora, Dr.Fone, PDFelement, κλπ είναι σήματα κατατεθέντα της Wondershare. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε προειδοποίηση για το εμπορικό σήμα ότι Wondershare περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας και λογισμικού.

Τα σχόλιά σας: Οποιαδήποτε σχόλια ή υλικά τα οποία εστάλησαν σε Wondershare, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία σχετικά με το λογισμικό, αυτή την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες του Wondershare ( «Σχόλια»), θεωρείται ότι να είναι μη εμπιστευτικές. Wondershare θα έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με την εν λόγω Σχόλια και θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιήσει, να αποκαλύψει, έκθεμα, οθόνη, να μετατρέψει, δημιουργία παράγωγων έργων και διανομή του Feedback σε άλλους χωρίς περιορισμό και θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε τέτοια Σχόλια για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων που περιέχουν τέτοια σχολίων.

Σύνδεσμοι προς Τρίτους: Αν και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων μπορεί να περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, Wondershare δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων. Ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει και να συμφωνήσετε με τους ισχύοντες κανόνες της χρήσης κατά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Επιπλέον, η σύνδεση με την ιστοσελίδα από τρίτους δεν σημαίνει ότι Wondershare υποστηρίζει την ιστοσελίδα, ούτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σ 'αυτό.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Wondershare ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Περιορισμός Ευθύνης: Ούτε Wondershare ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους της, ή άλλοι αντιπρόσωποί ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική, παρεπόμενη, τιμωρητική, και / ή υποδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια δεδομένων, και / ή απώλεια των επιχειρήσεων, σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή εξάρτηση από το περιεχόμενο που περιέχονται στο παρόν, ακόμη και αν Wondershare έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να Wondershare, τους συνεργάτες της και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες και τους υπαλλήλους αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, υποχρεώσεις, δαπάνες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, που απορρέουν από ή σε σχέση με την ακατάλληλη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος, θα διέπεται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, χωρίς να τεθεί σε ισχύ η σύγκρουση των νόμων. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη συμφωνία αυτή θα επιλύεται από το Δικαστήριο Shenzhen της Διεθνούς Διαιτησίας σε σύμφωνα με αποτελεσματικούς κανόνες της, στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας.

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ εισάγετε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας για βοήθεια. Ευχαριστώ.