Termos e Condicións

Para mellorar a vida móbil

Wondershare Technology Co, Ltd, Wondershare Software (HK) CO., Limited, xunto con as súas subsidiarias (adiante designado por Wondershare) fai que a información, materiais e produtos dispoñibles para vostede neste sitio web, suxeitos aos seguintes termos e condicións. Ao acceder a este sitio web, Vostede concorda con estes termos e condicións. Wondershare resérvase o dereito de modificar estes termos e condicións de cando en vez, ao seu exclusivo criterio.

Podes ver toda a información dispoñible na páxina web salvo disposición en contrario. Todos os dereitos non expresamente concedidos son reservados pola Wondershare. Pode haber perigos inherentes ao uso do software dispoñible para descargar neste sitio, fai a descarga e uso do software é rexido polo contrato de licenza de usuario final incluído ou acompañado co software.

Imaxes: Todos os logos, pantallas, cabeceiras de páxina, imaxes e gráficos mostrados neste sitio web (colectivamente, "Marcas") son prioritariamente propiedade de Wondershare ou os seus provedores. Excepto cando expresamente permitido, baixar, medio, extracción, copia, transmisión, mostrando, modificar ou distribuír calquera marcas en calquera forma ou por calquera medio, sen o consentimento expreso por escrito de Wondershare está prohibida.

Copyright: A información contida neste sitio web (incluíndo, sen limitación, texto, gráficos, imaxes, logotipos, sons e software) está protexido por dereitos de autor: Copyright @ 2017 Wondershare. Todos os dereitos reservados. Todos os dereitos de autor da información contida neste sitio web é propiedade de Wondershare ou os seus provedores e está protexido polas leis de dereitos de autor de China e EEUU e convencións internacionais. Agás como aquí especificamente habilitadas, toda a información sobre esta web non debe ser copiada, reproducida, extraeu-se, distribuído, transmitido, amosado, publicado, adaptado ou tratadas de calquera forma ou por calquera medio ou por calquera medio e sen o previo escrito de Wondershare. Non pode cambiar ou eliminar calquera aviso de dereitos de autor que Wondershare incluído en calquera parte do sitio web e software.

Marca: As marcas comerciais, logotipos e marcas de servizo ( "Marcas") aparecen neste sitio son propiedade de Wondershare, os seus titulados e / ou outros terceiros. Non ten permiso para usar as marcas sen o previo consentimento por escrito de Wondershare ou de terceiros que poidan ser propietarios das marcas. Wondershare, Filmora, Dr.Fone, PDFelement, etc son marcas comerciais de Wondershare rexistrado. Non pode cambiar ou eliminar calquera aviso de marca que Wondershare incluído en calquera parte deste sitio web e software.

TÚA OPINIÓN: Os comentarios ou materiais enviados Wondershare, incluíndo, sen limitación a preguntas, comentarios, suxestións ou calquera información relacionada con respecto ao software, esta web ou outros produtos, programas ou servizos de Wondershare ( "feedback"), considerarase como ser non confidencial. Wondershare non terá ningunha obriga de calquera tipo con relación a estes comentarios e será libre para reproducir, utilizar, divulgar, amosar, presentar, transformar, crear obras derivadas e distribuír os comentarios a terceiros sen ningunha limitación e estará libre para usar calquera ideas, conceptos, know-how ou técnicas contidas tal producto para o propósito, incluíndo, pero non limitado ao desenvolvemento, fabricación e comercialización de produtos que incorporen tales comentarios.

Ligazóns a terceiros: A pesar de enlaces a sitios de terceiros poden contida neste sitio web para a súa conveniencia, Wondershare non debería ser responsable de calquera contido de tales sitios web. Pode ser necesario repasar e aceptar as normas de uso aplicables ao usar estes sitios. Ademais, unha ligazón á páxina web de terceiros non implica que Wondershare endose a web ou os produtos e servizos aí referenciados.

ALL información proporcionada neste sitio web é subministrado "como está" SEN GARANTÍAS OU DECLARACIÓNS DE NINGÚN TIPO. Wondershare RENUNCIA EXPRESAMENTE, ata o límite máximo permitido pola lei, de todas expresa, garantías legais ou outros, garantías ou representacións, incluíndo, sen limitación, AS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDADE, APTITUDE PARA UN FIN, OU NON INFRACCIÓN.

Limitación da responsabilidade: Nin Wondershare nin calquera dos seus afiliados, subsidiarias, directores, axentes, empregados ou outros representantes será responsable de calquera dano directo, indirectos, especiais, accidentais, consecuencia, punitivos e / ou exemplos, incluíndo, sen limitación, perda de beneficios ou ingresos, perda de datos e / ou perda de empresas, en conexión con esta web ou o uso ou incapacidade de uso deste sitio web ou confianza no contido aquí contidos, aínda que Wondershare é avisada da posibilidade de tales danos.

Indemnización: Acepta defender, indenizar e Wondershare, os seus afiliados e os seus empregados, directivos, axentes e empregados de e contra todas e calquera reclamacións, perdas, danos, responsabilidades, custos e gastos, incluíndo honorarios advocatícios, derivados de ou en conexión co uso indebido deste sitio web ou de súa violación dos termos e condicións.

LEI APLICABLE E resolución de conflitos: Estes termos e condicións deste instrumento rexeranse polas leis da República Popular de Chinesa sen dar efecto ao conflito de leis. Calquera disputa derivados ou en conexión con este acordo serán resoltos polo Tribunal de Arbitraxe Internacional de Shenzhen, en acordo coas súas normas eficaces para a extensión non prohibida pola lei local na súa xurisdición.

Para calquera dúbida, por favor entrar na nosa Centro de Atención ao Cliente para obter axuda. Grazas.