यसलाई निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस्

dr.fone टुलकिट समर्थन केन्द्र

कुनै कुरा आफ्नो ग्राहकहरु आवश्यकता के, डाटा स्थानान्तरण, रिकभरी, सफाइ वा अरू केहि, dr.fone टुलकिट तपाईं शीर्ष स्तर सफ्टवेयर तिनीहरूलाई पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

सामान्य सोधिने प्रश्न

आदेश, फिर्ती, दर्ता कोड आदि बारे सबै सोधिने प्रश्न

उत्पादन सोधिने प्रश्न

उत्पादन कार्य, फोन जडान, अनलक, आदि बारे सबै सोधिने प्रश्न

शीर्ष