නිදහස් එය උත්සාහ කරන්න

සියලු මාතෘකා

සියලු මාතෘකා

Android මත මතකය කොටස අතු ගා දමන්න කෙසේද?

මෙම ලිපිය තුළින් අපි ඇන්ඩ්රොයිඩ් හා ඒ සමග සම්බන්ධ අනෙකුත් සියලුම තොරතුරු මත හැඹිලි කොටස පිස කෙසේ ද යන්න සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යන්නේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

Android මත යෙදුම දත්ත හා මතකය ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?

මෙම ලිපිය තුළ, අප හැඹිලිගත දත්ත සහ ඇන්ඩ්රොයිඩ් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය තුළ කැච් දත්ත ඉවත් ක්රම මගින් අදහස් වන්නේ දේ මත ඉගෙන ගනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

කැඩී සුරැකීමට Snapbox හා එහි හොඳම විකල්ප භාවිතා කරන්න කෙසේද?

අද, අපි Snapbox හා කැඩී ඉතිරි සඳහා එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඉගෙන ගනු ඇත. ඒ වගේම අපි Snapbox වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි බව හොඳම විකල්ප ගැන ඉගෙන ගනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

කැඩී සුරැකීමට SnapSave හා එහි හොඳම විකල්ප භාවිතා කරන්න කෙසේද?

අද මෙම ලිපිය තුළින් අපි SnapSave සමග Snapchats සුරැකීමට සහ ද, iOS සහ Android යන දෙකම සඳහා SnapSave සඳහා විකල්ප කෙසේ ද යන්න සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යන්නේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

දෑත්, තොරව Snapchat මත වීඩියෝ පටිගත කිරීම සඳහා කෙසේද?

මෙම ලිපිය තුළ, අප, iOS සහ Android යන දෙදෙනා මත ම අත් තොරව Snapchat මත සටහන් කරන ආකාරය ඉගෙන කරන්නම්. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

පසුව කවුරු හරි කෙනෙක් ගේ Snapchat කථා සුරකින්න කෙසේද?

මෙම ලිපිය තුළ, අප අපගේ ම Snapchat කතා හා පසුව භාවිතා කිරීම සඳහා අන් අයගේ බේරා ගැනීමට විවිධ ක්රම ඉගෙන ගනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

කැඩී සුරැකීමට Casper හා එහි හොඳම විකල්ප පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද?

Snapchat සඳහා Casper සමග Snapchat පින්තූර සහ කතා බේරා ගැනීමට ආකාරය ඉගෙන ගන්න. මෙම තොරතුරු පශ්චාත් දී, අපි ද Casper හදිසි කිරීමට සුරක්ෂිත විකල්ප සපයා තිබේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

කැඩී සුරැකීමට Snapcrack හා එහි හොඳම විකල්ප පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද?

Android සඳහා Snapcrack භාවිතා කර ඔබගේ Snapchat කතා හා පින්තූර සුරකින්න. අපි Snapcrack Android සහ එහි හොඳම විකල්ප සඳහා stepwise නිබන්ධනය සමඟ පැමිණ තිබේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 05.05.2017

iPhone / iPad මත ලේඛන හා දත්ත මකා දැමීම සඳහා ක්රම තුනක්

මෙම ලිපිය තුළ, අප iPhone හෝ iPad මත ලිපි ලේඛන සහ දත්ත මකා දැමීම සඳහා තුනක් පමණ විවිධ ක්රම ඉගෙන ගනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 04.05.2017

ඔබේ පරණ iPhone විකිණීම පෙර කුමක් ද?

මෙම තොරතුරු ලිපියේ iPhone අලෙවි කිරීමට පෙර ඔබ විසින් කළ දේ ඉගෙන ගන්න. අපි ඔබට iPhone අලෙවි කිරීමට පෙර පිළිපැදිය යුතු බව පිළිබඳ ගැඹුරු නිබන්ධනය සමඟ පැමිණ තිබේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 04.05.2017

ආරක්ෂිතව LG G4 පන්හිඳට මූල හා ඉක්මනට කෙසේද? (බහු ආකෘති)

මෙම ලිපියෙන් අපි, LG G4 පන්හිඳට මුලිනුපුටා කෙසේ ද යන්න සාකච්ඡා කිරීම යන දෙකම ආරක්ෂිතව සහ ඉක්මනින් වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 02.05.2017

Top 7 iPhone එකේ පිරිසිදු බලපෑමෙන් iPhone පිරිසිදු කිරීමට

මෙම අරුම පුදුම iPhone පිරිසිදු මෙවලම් සමග, ඔබ පහසුවෙන් කාලයක් තුළ අයිෆෝන් පිරිසිදු කරන ආකාරය ඉගෙන ගත හැක. මෙම යෙදුම් භාවිතා ඕනෑම අපහසුවකින් තොරව පිරිසිදු iPhone දුරකතනයයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 02.05.2017

පහසුවෙන් පාලනය කරන්න iPhone / iPad මත වෙනත් දත්ත මකන්න කෙසේද?

මෙම පුළුල් නිබන්ධනය තුළ iPhone හි අනෙකුත් මකා ආකාරය ඉගෙන ගන්න. අපි ඔබ ඔබේ උපාංගය උපරිම ඵල ලබා ගැනීම සඳහා වෙනත් දත්ත iPhone මකා උදව් කිරීමට විවිධ ක්රම ලැයිස්තුගත කර ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 02.05.2017

iPhone / iPad මත සලකුණු මකා දැමීම සඳහා විසඳුම් දෙකක්

අපගේ stepwise නිබන්ධනය තුළ අයිපෑඩ් සහ iPhone මත සලකුණු මකා ආකාරය ඉගෙන ගන්න. අපි iPhone හි පිටු සලකුණු සංවිධානය සහ සංවිධානාත්මක ඉන්න ආකාරය ඔබට දන්වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 02.05.2017

දුරස්ථව iPhone අතු ගා දමන්න කරන ආකාරය එය / සොරාගත් අහිමි වෙනවා කවදාද?

මෙම ලිපිය තුළ, අප දුරස්ථව අවාසනාවකට නම්, එය නැති වී හෝ සොරකම් එක්කෝ වේ එහි කර්මාන්ත ශාලා සැකසීම් වෙත අයිෆෝන් පිස හා නැවත සකස් කරන ආකාරය ඉගෙන ගනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

පලකරන්නා සෙලීනා ලී | 02.05.2017
පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ
ඉහළට