Villkor & amp; Betingelser

FÖR BÄTTRE mobila liv

Wonders Technology Co., Ltd, Wonders Software (HK) CO., Ltd, tillsammans med dess dotterbolag (nedan kallat Wonders) gör information, material och produkter tillgängliga för dig på denna webbplats, med förbehåll för följande villkor. Genom att besöka denna webbplats samtycker du till dessa villkor. Wonders förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan efter eget gottfinnande.

Du kan visa alla tillgängliga på webbplatsen informationen inte annat anges. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna Wonders. Det kan finnas inneboende farorna i användningen av programvaran tillgänglig för nedladdning från denna webbplats, ladda ner och användning av Programvaran regleras av avtalet användarlicens slut ingår eller åtföljs med programvaran.

BILDER: Alla logotyper, stänk skärmar, sidhuvuden, bilder och grafik som visas på denna webbplats (kollektivt "Marks") är egen ägs av Wonders eller dess leverantörer. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, nedladdning, med användning, extrahering, kopiering, överföring, visning, ändra eller distribuera några märken i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Wonders är förbjudet.

COPYRIGHT: Informationen på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, text, grafik, bilder, logotyper, ljud och programvara) är skyddad av upphovs: Copyright @ 2017 Wonders. Alla rättigheter förbehållna. All upphovsrätt av informationen på denna webbplats ägs av Wonders eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar i Kina och USA och internationella konventioner. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, skall all information på denna webbplats inte kopieras, reproduceras, extraherade, distribueras, överföras, visas, publiceras, anpassas eller behandlas i någon form eller på något sätt eller i någon media utan skriftligt tillstånd av Wonders. Du får inte ändra eller ta bort copyright att Wonders ingår i någon del av webbplatsen och programvara.

VARUMÄRKE: De varumärken, logotyper och servicemärken ( ”Marks”) som visas på denna webbplats ägs av Wonders, dess licensgivare och / eller annan tredje part. Det är inte tillåtet att använda Marks utan skriftligt medgivande från Wonders eller sådan tredje part som kan äga Marks. Wonders, Filmora, Dr.Fone, PDFelement, etc är registrerade varumärken som tillhör Wonders. Du får inte ändra eller ta bort något varumärke märker att Wonders ingår i någon del av denna webbplats och programvara.

Dina kommentarer: Eventuella kommentarer eller material som skickas till Wonders, inklusive utan begränsning frågor, kommentarer, förslag eller någon relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från Wonders ( "Feedback"), anses vara icke-konfidentiell. Wonders har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, utställning, visning, omvandla, skapa härledda verk och distribuera feedback till andra utan begränsning och vara fria att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i en sådan Feedback för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.

Länkar till tredje part: Även länkar till tredje parts webbplatser kan finnas i denna webbplats för din bekvämlighet Wonders ansvarar inte för innehållet i sådana webbplatser. Du kan behöva granska och godkänna gällande regler för användning när man använder sådana webbplatser. Dessutom ger en länk till tredje part webbplats inte att Wonders stöder webbplatsen eller de produkter eller tjänster som refereras däri.

ALL information som finns på denna webbplats tillhandahålls ON "BEFINTLIGT SKICK" utan garantier, garantier eller representationer av NÅGOT SLAG. Wonders HÄRMED UTTRYCKLIGEN, SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER, ALLA UTTRYCKLIGA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA garantier eller UTFÄSTELSER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

Ansvarsbegränsning: Varken Wonders eller någon av dess dotterbolag, dotterbolag, direktörer, agenter, anställda eller andra representanter skall vara ansvariga för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följd, straff och / eller skadestånd inklusive, utan begränsning, förlust av vinst eller intäkter, förlust av data och / eller förlust av affärer i samband med denna webbplats eller användning av eller oförmåga att använda denna webbplats eller tillit till innehållet häri, även om Wonders är informerats om möjligheten för sådana skador.

SKADESLÖSHET: Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Wonders, dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter och anställda skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, till följd av eller i samband med din felaktig användning av denna webbplats eller ditt brott mot villkoren häri.

GÄLLANDE LAG och tvistlösning: Dessa villkor härav kommer att regleras av lagstiftningen i Folkrepubliken Kina utan hänsyn till lagvalsregler. Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal skall avgöras av Shenzhen Court of International Arbitration i enlighet med dess effektiva regler i den mån det inte är förbjudet enligt lokal lagstiftning i din jurisdiktion.

För eventuella frågor, ange vår kundtjänst för att få hjälp. Tack.