Правила и условия

ЗА ПО-ДОБРО мобилен живот

Wondershare Technology Co., Ltd, Wondershare Софтуер (HK) CO., Limited, заедно със своите дъщерни дружества (наричани по-долу Wondershare) прави информация, материали и продукти, достъпни за вас на този сайт, при спазване на следните условия. С достъпа си до този сайт вие се съгласявате с тези условия. Wondershare си запазва правото да променя тези правила и условия, от време на време по свое усмотрение.

Можете да прегледате всички налични на интернет страницата информация, освен ако не е предвидено друго. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени от Wondershare. Възможно е да има присъщите опасности при използването на разположение за изтегляне от този сайт, сваляне и използване на софтуер софтуер се подчинява на потребител лицензионното споразумение с краен включен или не е придружено със Софтуера.

СНИМКИ: Всички лога, плискане екрани, заглавни страници, изображения и графики, показани на този уебсайт (наричани общо "Marks") са собственост на proprietarily Wondershare или неговите доставчици. Освен ако изрично не е позволено тук, изтегляне, като се използва, извличане, копиране, предаване, показване, модифициране или разпространение белези във всякаква форма или по всякакъв начин без изричното писмено съгласие на Wondershare е забранено.

Copyright: Информацията в този сайт (включително, но не само, текст, графики, изображения, лога, звуци и софтуер) е защитен с авторски права: Copyright @ 2017 Wondershare. Всички права запазени. Всичко за авторското право на информацията на този уебсайт е собственост на Wondershare или неговите доставчици и са защитени от законите за авторското право на Китай и САЩ и международните конвенции. Освен ако не е изрично разрешено тук, цялата информация в този сайт не може да бъде копирана, възпроизвеждана, извлечени, разпространява, предава, показва, публикувани, адаптирани или разгледани в който и да е форма или по какъвто и да е начин и в който и да е медия, без предварителното писмено разрешение на Wondershare. Вие не можете да променяте или премахвате забележките за авторски права, които Wondershare включени във всяка част на интернет страницата и софтуер.

МАРКА: търговски марки, лога и марки за услуги ( "Marks"), показани на този уебсайт, са собственост на Wondershare и нейните лицензодатели и / или други трети страни. Нямате право да използвате марки, без предварителното писмено съгласие на Wondershare или като трета страна, която не може да притежава марките. Wondershare, Filmora, Dr.Fone, PDFelement, и т.н., са регистрирани търговски марки на Wondershare. Вие не можете да променяте или да премахне всяко известие търговска марка, която Wondershare включени в който и да е част от този уеб сайт и софтуер.

ОТЗИВИТЕ: Всякакви коментари или материали, изпратени на Wondershare, включително без ограничение за въпроси, коментари, предложения или всяка свързана информация по отношение на Софтуера, този уеб сайт или други продукти, програми или услуги от Wondershare ( "Обратна връзка"), се счита за да не са поверителни. Wondershare няма задължение от всякакъв вид, с оглед на това Обратна връзка и е свободна да възпроизвежда, използва, разкрива, излагате, дисплей, трансформиране, създавате производни произведения и разпространение на обратна информация на други хора, без ограничение и е свободен да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такива отзиви за всякакви цели, включително, но не само разработка, производство и маркетинг на продукти, съдържащи такова Обратна връзка.

Връзки към трети страни: Въпреки връзки към уебсайтове на трети страни могат да се съдържат в този сайт за ваше удобство, Wondershare не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове. Може да се наложи да преразгледа и да се съгласи с приложимите правила за ползване при използване на такива сайтове. В допълнение, и линк към сайта на трета страна не означава, че Wondershare одобрява сайта или продуктите или услугите, споменати в него.

Цялата информация на този сайт е ПОЗВОЛЕНО "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИИ, гаранции или ДЕКЛАРАЦИИ от всякакъв вид. Wondershare СЕ изрично отхвърля, ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, ВСИЧКИ изрични, подразбиращи се, законови или други гаранции, гаранции или ДЕКЛАРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ.

Ограничение на отговорността: Нито Wondershare нито някой от неговите партньори, филиали, директори, представители, служители или други представители носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, специални, случайни, косвени, наказателни, и / или примерни вреди включително без ограничение, загуба на печалби или доходи, загуба на данни и / или загуба на работа, във връзка с този уеб сайт или използването на или невъзможността за употреба на този уебсайт или разчитане на съдържанието, съдържащи се тук, дори и ако Wondershare е уведомен за възможността от такива щети.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: Вие се съгласявате да защитавате, предпазвате и да Wondershare, нейните филиали и техните служители, директори, агенти и служители от и срещу всякакви искове, загуби, щети, отговорности, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от или във връзка с неподходящо използване на този уеб сайт или нарушаване на условията и реда на закона.

ПРАВО И СПОРОВЕ: Тези правила и условия на този закон ще се уреждат от законите на Китайската народна република, без да влизат в противоречие на законите. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение, се решават от Shenzhen Международният арбитражен съд в съответствие със своите ефективни правила до степен, която не е забранена от местното законодателство във вашата юрисдикция.

За всякакви въпроси, моля, въведете в нашия център за обслужване на клиенти за помощ. Благодаря ти.