សូមសាកល្បងវាដោយឥតគិតថ្លៃ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី

សម្រាប់ជីវិតទូរស័ព្ទចល័តកាន់តែល្អ

អ្នកតែងតែអាចទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរ។

Wondershare Technology Co. , Ltd និងក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខារបស់ខ្លួនធ្វើនិងផលិតផលពមានសម្រាប់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះកម្មវត្ថុទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះនិងលក្ខខណ្ឌ។ ដោយការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះលោកអ្នកយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ Wondershare សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកឱសថទាំងអស់នៅក្នុងច្បាប់និងក្នុងការរំលោភលើមូលធនសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះណាមួយ។

សិទ្ធិណាមួយដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅទីនេះត្រូវបានរក្សាទុក។

មានគ្រោះថ្នាក់ inherent នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាមួយដែលអាចប្រើបានគឺសម្រាប់ការទាញយកនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិង Wondershare Technology Co. , Ltd. សូមដាស់តឿនអ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកយល់ទាំងស្រុងទាំងអស់នៃហានិភ័យនេះមុនពេលការទាញយកណាមួយនៃកម្មវិធី (រួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់នេះ ការឆ្លងមេរោគមានសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដោយមេរោគកុំព្យូទ័រនិងការបាត់បង់នៃទិន្នន័យ) ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការការពារគ្រប់គ្រាន់និងការបម្រុងទុកទិន្នន័យនិងឧបករណ៍ដែលបានប្រើក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការណាមួយនៃកម្មវិធី។

រូបភាព: ស្លាកសញ្ញាទាំងអស់, អេក្រង់ស្វាគមន៍, ក្បាលទំព័រ, រូបភាពនិងក្រាហ្វិកដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺមានសញ្ញាសេវា, ពាណិជ្ជសញ្ញា, និង / ឬសំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម (ការប្រមូលផ្តុំ, "សញ្ញា") នៃ Wondershare ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណភាគីទីបីរបស់ខ្លួនដែលជា .. លើកលែងតែបានអនុញ្ញាតនៅទីនេះយ៉ាងជាក់លាក់ ការប្រើការចម្លង, បញ្ជូន, ការបង្ហាញ, ការកែប្រែឬចែកចាយនៅក្នុងសំណុំបែបបទណាមួយដែលប្រារព្ធណាមួយឬដោយមធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបានសរសេរ Express របស់ Wondershare ត្រូវបានហាមឃាត់និងអាចរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ, ពាណិជ្ជសញ្ញាភាពឯកជនឬច្បាប់ដទៃទៀតនៃប្រទេសចិន។

សំណង: អ្នកយល់ព្រមដើម្បីការពារ, indemnify និងសង្កត់ Wondershare, សាខារបស់ខ្លួននិងមន្រ្តីរបស់ពួកគេនាយកភ្នាក់ងារនិងបុគ្គលិកគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការប្រឆាំងណាមួយនិងទាំងអស់ដែលទាមទារការខាតបង់ខូតខាតបំណុលការចំណាយនិងការចំណាយ, រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាមេធាវីដែលកើតឡើងពីឬ ទាក់ទងទៅនឹងមាតិការបស់អ្នកប្រើរបស់អ្នកប្រើនៃតំបន់បណ្ដាញនេះ, ឬការរំលោភណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

មតិ: យោបល់ណាមួយឬសមា្ភារៈដែលបានផ្ញើទៅ Wondershare Technology Co. , Ltd. , រួមបញ្ចូលទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់មតិអ្នកដូចជាសំណួរ, មតិយោបល់, ការផ្ដល់យោបល់ឬពពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះគេហទំព័រនេះឬផលិតផលផ្សេងទៀតណាមួយ, កម្មវិធីឬសេវារបស់ Wondershare Technology Co. ធីឌី ( "មតិ") នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការដែលមិនមែនជាការសម្ងាត់។ Wondershare Technology Co. , Ltd ដែលមានកាតព្វកិច្ចនៃប្រភេទណាមួយនោះទេជាមួយនឹងការគោរពមតិបែបនេះហើយត្រូវឥតគិតថ្លៃដើម្បីការផលិតការប្រើប្រាស់ការបង្ហាញ, ការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញ, ការផ្លាស់ប្តូរ, បង្កើតការងារដែលចម្លងនិងចែកចាយទៅឱ្យអ្នកដទៃមតិដោយគ្មានដែនកំណត់និងត្រូវមានសេរីភាព ប្រើណាមួយគំនិត, គំនិត, ដឹងអំពីរបៀបឬបច្ចេកទេសដែលមាននៅក្នុងមតិបែបនេះសម្រាប់គោលបំណងណាមួយឡើយរួមទាំងការប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការផលិតផលអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មនិងទីផ្សារបញ្ចូលមតិអ្នកប្រើបែបនេះ។

បន្តពូជ: ការបន្តពូជបានអនុញ្ញាតណាមួយនៃការណាមួយនៃពដែលមាននៅទីនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលជូនដំណឹងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធពាណិជ្ជសញ្ញាឬរឿងព្រេងកម្មសិទ្ធិ Wondershare បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើច្បាប់ចម្លងនៃសមា្ភារៈដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកណាមួយ។ អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កម្មវិធីនេះនិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់ប្រទេសចិននិងច្បាប់នៃប្រទេសរបស់អ្នក។

រក្សាសិទ្ធិ: ច្បាប់រក្សាសិទ្ធនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ (រួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់, អត្ថបទ, ក្រាហ្វិក, និមិត្តសញ្ញា, សំឡេងនិងកម្មវិធី) ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងអាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Wondershare Technology Co. , Ltd. សម្ភារៈទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិនិងប្រទេសចិនមិនអាច ត្រូវបានចម្លង, ៉, បានចែកចាយ, បញ្ជូន, ដែលបានបង្ហាញ, បានបោះពុម្ភប្រែប្រួលឬដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំបែបបទណាមួយឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឬនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Wondershare បច្ចេកវិទ្យា Co. , Ltd អ្នកអាចនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរឬយកចេញការរក្សាសិទ្ធិណាមួយឬ សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀតពីច្បាប់ចម្លងនៃមាតិកា។

យីហោ: Wondershare គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Wondershare Technology Co. , Ltd និងការពារដោយច្បាប់ដោយច្បាប់។ វាអាចត្រូវបានប្រើតែជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Wondershare Technology Co. , Ltd. ក្នុងឧទាហរណ៍ជាក់លាក់គ្នា។ ការប្រើប្រាស់យីហោ Wondershare សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Wondershare នឹងបង្កើតបានជាការរំលោភនិងការប្រកួតប្រជែងមិនត្រឹមយីហោរំលោភលើច្បាប់។

ចំពោះសំណួរណាមួយ, សូមបញ្ចូលរបស់យើង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជន សម្រាប់ជំនួយ។ អរគុណ។

វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ព: កម្រិតខ្ពស់លីមីតធីត

វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់អាសយដ្ឋាន: ទីបី Floor207 សាកលវិទ្យាល័យ Regent Street, ទីក្រុងឡុងដ៍ W1B 3HH អង់គ្លេស

កំពូល