Điều khoản và điều kiện

CHO CUỘC SỐNG TỐT HƠN MOBILE

Wondershare Technology Co, Ltd, Wondershare Software (HK) CO., Limited, cùng với các công ty con (sau đây gọi là Wondershare) làm cho các thông tin, tài liệu và các sản phẩm có sẵn cho bạn trên Website này, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Wondershare có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào theo ý riêng của mình.

Bạn có thể xem tất cả các thông tin có sẵn trên trang web trừ khi có quy định khác. Mọi quyền không công nhận ở đây đều được bảo vệ bởi Wondershare. Có thể có những nguy hiểm vốn có trong việc sử dụng các phần mềm có sẵn để tải về từ trang Web này, tải về và sử dụng các phần mềm được điều chỉnh bởi các thỏa thuận cấp phép người dùng cuối bao gồm hoặc đi kèm với phần mềm.

HÌNH ẢNH: Tất cả logo, màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa hiển thị trên trang Web này (gọi chung là "Nhãn hiệu") đều được proprietarily thuộc sở hữu của Wondershare hoặc nhà cung cấp của nó. Trừ khi cho phép rõ ràng ở đây, tải về, sử dụng, giải nén, sao chép, truyền, hiển thị, sửa đổi hay phát bất kỳ Marks dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Wondershare đều bị cấm.

BẢN QUYỀN: Các thông tin trên Website này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh và phần mềm) được bảo vệ bởi luật bản quyền: Bản quyền @ 2017 Wondershare. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả các Bản quyền của thông tin trên trang web này được sở hữu bởi Wondershare hoặc nhà cung cấp của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Trung Quốc và Hoa Kỳ và công ước quốc tế. Trừ khi được phép đặc biệt ở đây, tất cả các thông tin trên Website này không được sao chép, sao chép, trích xuất, phân phối, truyền tải, hiển thị, xuất bản, phóng tác, hoặc bị xử lý dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện truyền thông nào mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của Wondershare. Bạn không thể thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền mà Wondershare bao gồm trong bất kỳ phần nào của trang web và phần mềm.

THƯƠNG HIỆU: Các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ ( “Nhãn hiệu”) hiển thị trên trang web này là tài sản của Wondershare, cấp phép và / hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng nhãn hiệu mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Wondershare hoặc bên thứ ba đó có thể sở hữu nhãn hiệu. Wondershare, Filmora, Dr.Fone, PDFelement, vv đã được đăng ký thương hiệu của Wondershare. Bạn không thể thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thông báo thương hiệu mà Wondershare bao gồm trong bất kỳ phần nào của trang web này và phần mềm.

PHẢN HỒI CỦA BẠN: Bất kỳ ý kiến hoặc tài liệu gửi cho Wondershare, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi, ý kiến, gợi ý hoặc bất kỳ thông tin liên quan về các phần mềm, Website này hoặc bất kỳ sản phẩm khác, các chương trình hoặc dịch vụ của Wondershare ( "Phản hồi"), được coi là là không bí mật. Wondershare sẽ không có nghĩa vụ dưới mọi hình thức đối với phản hồi như vậy với và sẽ được tự do tái sản xuất, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, trưng bày, biến đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác nhưng không giới hạn và sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kĩ năng có trong phản hồi như vậy cho bất cứ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp phản hồi như vậy.

Các liên kết đến Bên Thứ Ba: Mặc dù các liên kết đến các trang web bên thứ ba có thể được chứa trong trang web này thuận tiện cho bạn, Wondershare không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung của bất kỳ trang web như vậy. Bạn có thể cần phải xem xét và đồng ý với quy tắc áp dụng sử dụng khi sử dụng các trang web như vậy. Bên cạnh đó, một liên kết đến trang web của bên thứ ba không ngụ ý rằng Wondershare xác nhận các trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ nhắc đến trong đó.

TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN "NHƯ LÀ" KHÔNG BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. Wondershare DO ĐÓ TỪ CHỐI, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ RÕ RÀNG, BẢO ĐẢM THEO LUẬT HOẶC KHÁC, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

Giới hạn trách nhiệm: Cả Wondershare hay bất kỳ của các chi nhánh, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện khác phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, trừng phạt, và / hoặc gương mẫu bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu, và / hoặc tổn thất kinh doanh, liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc trông cậy vào các nội dung trong tài liệu này, ngay cả khi Wondershare được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

BỒI THƯỜNG: Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Wondershare, các chi nhánh và cán bộ, giám đốc, đại diện của họ và người lao động vô hại từ và chống lại bất kỳ và mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ việc hoặc liên quan đến sử dụng không đúng của bạn của trang web này hoặc việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện của Quy chế này.

LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: Những điều khoản và điều kiện của Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà không gây xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến bản thoả thuận này sẽ được giải quyết bởi Tòa án Thâm Quyến của Trọng tài quốc tế theo các quy định có hiệu lực đến mức không bị cấm bởi luật pháp địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng nhập Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được giúp đỡ. Cảm ơn bạn.