Zasady i Warunki

DO LEPSZEGO Mobile Life

Wondershare Technology Co., Ltd, Wondershare Software (HK) CO., Limited, wraz ze spółkami zależnymi (dalej zwany Wondershare) udostępniał informacje, materiałów i produktów dostępnych dla Ciebie na tej stronie, z zastrzeżeniem następujących warunków. Korzystając ze strony zgadzasz się z tymi warunkami. Wondershare zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu, według własnego uznania.

Możesz wyświetlić wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej nie stanowi inaczej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone przez Wondershare. Nie mogą być niebezpieczeństwa nieodłącznie związane z korzystaniem z oprogramowania dostępnego do pobrania z tej strony internetowej, pobierania i korzystania z oprogramowania podlega umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub dołączonego wraz z Oprogramowaniem.

ZDJĘCIA: Wszystkie loga, ekrany Splash, nagłówki stron, obrazów i grafiki wyświetlane na tej stronie (zbiorczo „Znaki”) są własnością proprietarily Wondershare lub jej dostawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, pobierania, stosując ekstrakcję, kopiowanie, przekazywanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek znaków w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Wondershare jest zabronione.

PRAWA AUTORSKIE: Informacje zawarte na tej stronie (w tym bez ograniczeń, tekst, grafika, zdjęcia, logo, dźwięków i oprogramowania) są chronione prawem autorskim: Copyright @ 2017 Wondershare. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystko o prawie autorskim z informacji na tej stronie są własnością Wondershare lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim Chin i USA i umowami międzynarodowymi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, wszystkie informacje na tej stronie nie mogą być kopiowane, wydobyte, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane, opublikowane, adaptowane, czy rozpatrywane w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób iw jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody Wondershare. Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, które Wondershare zawarte w dowolnej części strony internetowej i oprogramowania.

Znaku towarowego: Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ( „Znaki”) wyświetlane na tej stronie są własnością Wondershare, jego licencjobiorców i / lub innych osób trzecich. Nie jesteś uprawniony do korzystania ze Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Wondershare lub takiej osoby trzeciej będącej właścicielem Znaków. Wondershare, Filmora, Dr.Fone, PDFelement, etc są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wondershare. Użytkownik nie może zmienić lub usunąć ogłoszenie, że znak towarowy Wondershare zawarte w dowolnej części niniejszej strony internetowej i oprogramowania.

Wasze opinie: Wszelkie uwagi lub materiały przesyłane do Wondershare, w tym między innymi na pytania, komentarze, sugestie lub jakichkolwiek powiązanych informacji dotyczących Oprogramowania, ta strona lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług Wondershare ( „Odpowiedź”), uznaje się, nietajne. Wondershare nie ma obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do takiego Sugestie i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, eksponat, wystawa, przekształcać, tworzyć dzieł pochodnych i rozpowszechniać informacje zwrotne dla innych bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub technik zawartych w taki Sugestie dla jakichkolwiek celów, włączając, lecz nie ograniczając się do rozwoju, wytwarzania i wprowadzania do obrotu zawierających taką opinię.

Linki do stron trzecich: Mimo, linki do stron internetowych osób trzecich, mogą być zawarte na tej stronie dla wygody, Wondershare nie powinien być odpowiedzialny za jakiekolwiek treści takich witryn. Być może trzeba sprawdzić i uzgodnić z obowiązującymi zasadami użycia podczas korzystania z takich stron internetowych. Dodatkowo, link do strony trzeciej nie oznacza, że Wondershare popiera taką witrynę lub produktów lub usług z nim związanych.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są OFEROWANE NA „TAK JAK JEST” BEZ poręczenia, gwarancji lub wyobrażenia JAKICHKOLWIEK. Wondershare niniejszym wyraźnie zrzeka się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez PRAWO, WSZYSTKIE WYRAŹNE, USTAWOWE LUB INNE poręczenia, gwarancji lub oświadczenia, w tym między innymi DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.

Ograniczenie odpowiedzialności: Ani Wondershare ani żaden z jej oddziałów, filii, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne i / lub przykładowe szkody w tym bez ograniczeń, utratę zysków lub przychodów, utratę danych i / lub strat z działalności gospodarczej, w związku z tym Serwisu lub korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub polegania na treści zawarte w niniejszym dokumencie, nawet jeśli Wondershare jest poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

ODSZKODOWANIE: Zgadzasz się bronić i zabezpieczać Wondershare, jej podmioty stowarzyszone i ich dyrektorów, agentów i pracowników przed i przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym koszty obsługi prawnej, wynikające z lub w związku z niewłaściwego wykorzystania tej strony przez użytkownika lub naruszenia warunków Regulaminu.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów: Te warunki niniejszej umowy będą regulowane przez ustawodawstwo Republiki Ludowej bez których dochodzi do kolizji z ustawami. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Shenzhen Trybunału Międzynarodowego Arbitrażu w zgodnie z jego skutecznym zasadom w zakresie nie jest zakazane przez prawo lokalne w danej jurysdykcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o naszym Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy. Dziękuję Ci.