Wypróbuj za darmo

Zasady i Warunki

DO LEPSZEGO Mobile Life

Zawsze można lepiej komunikować.

Wondershare Technology Co., Ltd. i jej spółki zależne czyni informacji i produktów dostępnych dla Ciebie na tej stronie, z zastrzeżeniem następujących warunków. Korzystając ze strony zgadzasz się z tymi warunkami. Wondershare zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków w prawie oraz w kapitale własnym za naruszenie tych warunków.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Istnieją niebezpieczeństwa w korzystaniu z dowolnego dostępnego oprogramowania do pobrania w internecie, a Wondershare Technology Co., Ltd niniejszym napomina, aby upewnić się, że w pełni zrozumieć wszystkie zagrożenia przed pobraniem dowolnego oprogramowania (w tym bez ograniczeń, potencjał infekcji systemu przez wirusy komputerowe i utrata danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i urządzeń wykorzystywanych w związku z którymkolwiek z oprogramowaniem.

ZDJĘCIA: Wszystkie loga, ekrany Splash, nagłówki stron, obrazów i grafiki wyświetlane na tej stronie są znakami usług, znakami towarowymi i / lub szata graficzna (zbiorczo „Znaki”) Wondershare lub jej licencjodawców osób trzecich .. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie używania, kopiowanie, przekazywanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek znaków w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Wondershare jest zabronione i może naruszać praw autorskich, znaków handlowych, prywatności lub innych praw w Chinach.

ODSZKODOWANIE: Zgadzasz się bronić i zabezpieczać Wondershare, jej podmioty stowarzyszone i ich dyrektorów, agentów i pracowników przed i przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym koszty obsługi prawnej, wynikające z lub związane z treścią użytkownika, korzystanie z serwisu lub naruszenia któregokolwiek z tych warunków.

OPINIE: Wszelkie uwagi lub materiały przesyłane do Wondershare Technology Co., Ltd, w tym bez ograniczeń, informacji zwrotnych, takich jak pytania, komentarze, sugestie lub jakichkolwiek powiązanych informacji dotyczących Oprogramowania, ta strona lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług Wondershare Technology Co. Ltd ( „Odpowiedź”), uznaje się za niepoufne. Wondershare Technology Co., Ltd nie ma obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do takiego Sugestie i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawa, wyświetlanie, przetwarzanie, tworzenie dzieł pochodnych i rozpowszechniać informacje zwrotne dla innych bez ograniczeń i powinny być wolne aby wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub technik zawartych w taki Sugestie dla jakichkolwiek celów, włączając, lecz nie ograniczając się do rozwoju, wytwarzania i wprowadzania do obrotu zawierających takie informacje zwrotne.

REPRODUCTIONS: Każda upoważniona reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności legendy Wondershare Technology Co., Ltd, na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez Ciebie. Licencja na oprogramowanie i korzystania z tej strony jest regulowane przez prawo Chin i prawa swojego kraju.

PRAWA AUTORSKIE: Prawa autorskie na tej stronie (w tym bez ograniczeń, tekstu, grafiki, logo, dźwięków i oprogramowanie) jest własnością i jest licencjonowana przez Wondershare Technology Co., Ltd. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione przez chińskiego i międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane, opublikowane dostosowany lub rozpatrywane w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób iw jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody Wondershare Technology Co., Ltd. Użytkownik nie może modyfikować lub usuwać żadnych praw autorskich lub inne zawiadomienie z kopii zawartości.

Znaku towarowego: Wondershare jest znakiem towarowym firmy Wondershare Technology Co., Ltd i są prawnie chronione przez prawo. To może być stosowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wondershare Technology Co., Ltd w każdym konkretnym przypadku. Użycie znaku towarowego Wondershare do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Wondershare będzie stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwej konkurencji z naruszeniem prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o wpisanie naszego Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy. Dziękuję Ci.

Informacja kupiec rozliczeniowy: Krzewiciel limitowana

Kupiec Billing Adres: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

Top