Provoje falas

Kushtet dhe rregullat

Jetë më të mirë MOBILE

Ju mund gjithmonë të komunikuar më mirë.

Wondershare Technology Co., Ltd dhe kompanitë e saj ndihmëse e bën informacionin dhe të produkteve në dispozicion për ju në këtë faqe, në varësi të termave dhe kushteve të mëposhtme. Duke hyrë në këtë faqe ju bien dakord për këto terma dhe kushte. Wondershare rezervon të drejtën të kërkojë të gjitha mjetet në ligj dhe në kapitalin neto për çdo shkelje të këtyre termave dhe kushteve.

Çdo të drejta nuk shprehimisht dhënë këtu janë të rezervuara.

Ka rreziqe natyrshme në përdorimin e ndonjë softuer në dispozicion për të shkarkimit në internet, dhe Wondershare Technology Co, Ltd këtë mënyrë ju këshillon të bëni të sigurtë që ju të kuptoni plotësisht të gjitha rreziqet para se të shkarkimit ndonjë Softuerit (duke përfshirë pa kufizim, infeksion i mundshëm i sistemit tuaj nga viruset kompjuterike dhe humbjen e të dhënave). Ju jeni përgjegjës vetëm për mbrojtje adekuate dhe backup të të dhënave dhe pajisjet e përdorura në lidhje me ndonjë nga software.

Images: Të gjitha logot, ekranet spërkatje, faqe headers, imazhe dhe grafika shfaqet në këtë faqe janë marka shërbimi, markat tregtare, dhe / ose veshje tregtisë (kolektivisht, "Marks") i Wondershare ose licensuesit e saj të palës së tretë .. Përveç lejohet shprehimisht në këtë dokument , duke përdorur, kopjimi, transmetimin, shfaqur, modifikuar ose shpërndarjen asnjë tatuazh në çdo formë ose me çdo mjet pa lejen me shkrim të Wondershare është i ndaluar dhe mund të shkelin të drejtën e autorit, markës tregtare, privatësinë ose ligjet e tjera të Kinës.

Zhdëmtimi: Ju pranoni të mbrojtur, siguroj dhe të mbajë Wondershare, bashkëpunëtorët e tij dhe kryeintendentët e tij, drejtorët, agjentët dhe punonjësit të padëmshme nga dhe kundër çdo dhe të gjitha pretendimet, humbjet, dëmtimet, detyrimet, kostot dhe shpenzimet, duke përfshirë tarifat e avokatëve, të cilat dalin apo në lidhje me përmbajtjen tuaj të përdoruesit, përdorimin e faqes, ose shkelje të ndonjë prej këtyre termave.

PËRGJIGJA: Çdo koment apo materialet e dërguara në Teknologjia Co Wondershare, Ltd, duke përfshirë pa kufizim reagime, të tilla si pyetjet, komentet, sugjerimet apo çfarëdo të dhëne të lidhur në lidhje me Software, kjo faqe interneti ose ndonjë produkt tjetër, programet ose shërbimet e Wondershare Teknologjia Co , Ltd ( "Feedback"), do të konsiderohet të jetë jo-konfidenciale. Wondershare Teknologjia Co, Ltd nuk ka asnjë detyrim të çdo lloji në lidhje me të dhënat përkatëse dhe do të jetë i lirë për të riprodhuar, përdorimin, të ditur, ekspozita, shfaqje, të transformuar, krijojnë vepra të rrjedhura dhe shpërndani Feedback për të tjerët pa kufizim dhe do të jetë i lirë për të përdorur ndonjë ide, koncepte, know-how ose teknikat e përfshira në të dhënat përkatëse për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë por jo kufizuar në zhvillim, prodhim dhe marketing produkteve që përfshijnë reagime të tillë.

Riprodhimet: Çdo riprodhimet e autorizuara të ndonjë nga informacionet e dhëna në këtë dokument duhet të përmbajë njoftimet autorit, marka tregtare ose legjendat e tjera të pronarit të Technology Co Wondershare, sh.pk, në çdo kopje të materialeve të bëra nga ju. Licenca për software dhe përdorimin e kësaj faqe interneti është i qeverisur nga ligjet e Kinës dhe ligjet e vendit tuaj.

COPYRIGHT: Copyright në këtë faqe (duke përfshirë pa kufizim, tekst, grafikë, logot, tingujve dhe software) është në pronësi dhe e licencuar nga Teknologjia Co Wondershare, Ltd Të gjitha materialet e paraqitura në këtë faqe janë të mbrojtura me ligj kineze dhe ndërkombëtare të drejtave të autorit dhe nuk mund të të kopjohet, riprodhohet, shpërndahet, transmetohet, shfaqet, botuar përshtatur, apo trajtohen në ndonjë formë ose me çdo mjet ose në ndonjë media, pa lejen paraprake me shkrim të Technology Co, Ltd Wondershare Ju nuk mund të ndryshojë apo të hequr çdo e autorit ose Njoftimi tjera nga kopjet e përmbajtjes.

Trademark: Wondershare është një markë e Teknologjisë Co, Ltd Wondershare dhe mbrohet ligjërisht nga ligji. Ajo mund të përdoren vetëm me lejen paraprake me shkrim të Technology Co Wondershare, Ltd, në çdo rast të veçantë. Përdorimi i markës tregtare Wondershare për qëllime komerciale pa lejen paraprake me shkrim të Wondershare do të përbëjë shkelje të markës tregtare dhe konkurrencës së pandershme në kundërshtim me ligjin.

Për çdo pyetje, ju lutem shkruani tonë Qendrën Customer Service për ndihmë. Faleminderit.

Merchant Faturimi Informacion: Advancer Kufizuar

Merchant Faturimi Adresa: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

më i lartë